CombiBars i MultiBars zlatne pločice

 

CombiBars i MultiBars su inovativni proizvodi koji omogućavaju investitorima da lako kupuju i prodaju manje denominacije zlatnih pločica. Ovi proizvodi su posebno korisni za one koji žele fleksibilnost u trgovini i lako deljenje zlata na manje delove. Evo nekoliko ključnih informacija o CombiBars i MultiBars:

  1. CombiBars: CombiBars su zlatne pločice koje su dizajnirane tako da se mogu podeliti na manje delove. Na primer, možete imati CombiBar težine 50 grama koji se sastoji od 50 malih pločica, svaka težine 1 gram. Ovo omogućava investitorima da lako prodaju ili razmenjuju manje delove zlata po potrebi.

  2. MultiBars: MultiBars su slični CombiBars, ali obično dolaze u većim denominacijama. Na primer, možete imati MultiBar težine 100 grama koji se sastoji od 50 malih pločica, svaka težine 2 grama. Ovi proizvodi takođe omogućavaju investitorima veću fleksibilnost u trgovini.

  3. Praktičnost: CombiBars i MultiBars su praktični za investitore koji žele da razmenjuju manje količine zlata bez potrebe za razdvajanjem ili rastavljanjem pločica. Ovi proizvodi često dolaze sa odgovarajućim sertifikatima i oznakama kako bi se garantovala autentičnost i čistoća.

  4. Diversifikacija: Kupovina CombiBars ili MultiBars omogućava investitorima diversifikaciju njihovog portfolija sa manjim iznosima i lakše upravljanje svojim investicijama.

  5. Cene: Cene CombiBars i MultiBars zavise od težine i aktuelnih tržišnih cena za zlato. Uobičajeno je da se cena po gramu zlata u ovim proizvodima nalazi blizu aktuelne cene zlata na tržištu.

Naziv
U pakovanju
Cena pakovanja
Prodajna/kom
Otkupna/kom
Raspon
U pakovanju
100
Cena pakovanja
875.735,00 RSD
Prodajna/kom
8.757,35 RSD
Otkupna/kom
8.585,11 RSD
Raspon
2.01 %

U pakovanju
50
Cena pakovanja
446.248,00 RSD
Prodajna/kom
8.924,96 RSD
Otkupna/kom
8.417,60 RSD
Raspon
6.03 %

U pakovanju
50
Cena pakovanja
447.873,00 RSD
Prodajna/kom
8.957,46 RSD
Otkupna/kom
8.703,94 RSD
Raspon
2.91 %

U pakovanju
100
Cena pakovanja
895.747,00 RSD
Prodajna/kom
8.957,47 RSD
Otkupna/kom
8.687,04 RSD
Raspon
3.11 %

U pakovanju
50
Cena pakovanja
467.293,00 RSD
Prodajna/kom
9.345,86 RSD
Otkupna/kom
Trenutno nedostupno
Raspon
Trenutno nedostupno

U pakovanju
20
Cena pakovanja
189.392,00 RSD
Prodajna/kom
9.469,60 RSD
Otkupna/kom
8.710,65 RSD
Raspon
8.71 %

U pakovanju
20
Cena pakovanja
190.632,80 RSD
Prodajna/kom
9.531,64 RSD
Otkupna/kom
9.278,12 RSD
Raspon
2.73 %

U pakovanju
10
Cena pakovanja
96.016,00 RSD
Prodajna/kom
9.601,60 RSD
Otkupna/kom
9.348,44 RSD
Raspon
2.71 %

U pakovanju
10
Cena pakovanja
96.415,00 RSD
Prodajna/kom
9.641,50 RSD
Otkupna/kom
9.138,50 RSD
Raspon
5.5 %

U pakovanju
20
Cena pakovanja
199.075,00 RSD
Prodajna/kom
9.953,75 RSD
Otkupna/kom
Trenutno nedostupno
Raspon
Trenutno nedostupno

U pakovanju
10
Cena pakovanja
188.574,00 RSD
Prodajna/kom
18.857,40 RSD
Otkupna/kom
17.684,10 RSD
Raspon
6.63 %

U pakovanju
20
Cena pakovanja
0,00 RSD
Prodajna/kom
Trenutno nedostupno
Otkupna/kom
Trenutno nedostupno
Raspon
Trenutno nedostupno